Hướng dẫn Live Stream trên Facebook thống kê tương tác

Một xu hướng mới nổi trên Facebook vài ngày nay ” Thống kê phản ứng thời gian thực bằng Live Stream”. Có rất nhiều ý kiến và câu hỏi về điều đó …. “Làm thế nào để thực hiện điều đó?”, “Thống kê đó có phải là thật ?”… Dưới đây là một hướng dẫn …

Hướng dẫn Live Stream trên Facebook thống kê tương tác Read More »